İhtiyaç Duyulan Tüm Konular İçin...

Sorunlarınızın çözümü için buradayım. Paranormal İlimler Uzmanı, Medyum, Metafizikçi, Bioenerjist Uzman, Parapsikolog Cenap Hoca

Aynı Gün Tesirlerden Kurtul

18 yıllık ilmi tecrübemi her geçen yıl daha iyi hale getirerek medyum hizmeti almak isteyen insanlara, faydalı olma yolunda aynı gün içinde çok tesirli çabuk çözümler sunuyorum. Bu ilimlerden hiç nasibi olmadığı halde, sırf özentiden ya da para kaygısı yüzünden kendilerine medyumum hocayım diyen ve hattaki kendilerine medyum, terapist, metafizik bioenerji uzmanı, havascı diyenler günden güne artmakta. Bu şekilde Spiritüel eğitimler verenleri mi ararsın, bende enerji var diyenleri mi gülmemek elde değil, daha neler neler. Halbuki insan ve canlı cansız herşey enerji, hayvanda da var enerji :) İnsanlara yardım etmek için sadece eğitim almakta yetmez. Bu işlerde gerçekten ilim sahibi olmak, yetkin olmak, artı eğitim, olmazsa olmazlardandır. Artık medyum, hoca, terapist gezmekten yorulduysan daha fazla ezilmeden, seni büyüden nazardan negatif şer boyutlardan gelen kötü tesirlerden kurtarmak için en doğru ve hızlı bir şekilde yardım ediyorum. Benden tesirlerden etkilerden kurtulmak amaçlı bir yardım aldığınızda, anında hissedeceğiniz şekilde çözümü bizzat deneyimleyeceksiniz.

Bakım Nedir

Bakım yapmak sorunları çözmek için başvurulan ilk yöntemdir. Bakım yapılan kişide, bakım esnasında görünen metafizik sorunlar tespit edilir. Bu sorunları tespit etmek sadece teşhistir. Örneğin : Nazar, büyü, yada başka sorunlar var mı yok mu bu bakım esnasında yapılan tespitler sonucu ortaya çıkmaktadır.

Nazar Nedir Kısaca

Nazar “psikokinezi” diye de bilinen, metapsişik, paranormal yani insanın normal denilen fiziki sınırlarını aşan his, duygu, düşünce ve davranışlarının olumsuz zihinsel tesirden başlayan, fiziksel boyuta kadar ulaşan olaylardan biri olarak kabul edilir. Dolayısıyla mahiyeti tam olarak negatif enerji tesiri olan nazar, zihinsel, enerjetik ve fiziksel çöküntülere sebebiyet veren bir olgudur. “İnsan gözünden çıkan ışınların, dikkatle ve kıskançlıkla bakış esnasında yoğunluk kazanması ve bu yoğun negatif ışınların karşı organizmanın atomlarına kadar tesir etmesi nazardır. Parapsikoloji ile uğraşan gelişmiş ülkelerin bilim adamları, nazarı bilimsel açıdan incelemeye değer görerek, nazarı ispatlamışlardır. Nazarın asıl kaynağı haset duygusudur. Bu duyguda düşmanlık, kin nefret, intikam hakimdir. Nazarlıkların nazarı kovma yada iyileştirme etkileri yoktur.

Büyü Nedir

Büyü, insan aklını, kalbini, davranışlarını kontrol etmeyi amaçlayan tesirli bir çalışmadır. Büyünün çok çeşitleri vardır. Ve bu çeşitli büyüler çok farklı niyetler için kullanılır. Medyum bakım hizmeti alan danışanlarımıza her zaman büyü konusunda yardımcı oluyorum. Çok ağır büyülerin dahi tamamını aynı gün içinde yada danışanlarımıza çözüm esnasında fazla sarsıntı yaşamasın diye bir haftaya yayarak çözüm uyguluyorum. Genelde bir iki gün içerisinde danışanlarımızın taleplerini gerçekleştiriyorum.

Melek Nedir

Işığın nurundan yaratılan ve Allah ile insan arasında çok çeşitli görevleri olan insanlara aracılık yapan, Allah'ın ilahi kurallarına göre yardım eden, normal şartlarda gözle görülmeyen, ruhsal varlıklara Melek denir. Zaman zaman duyuyorum ve görüyorum ki, bir takım kişiler cinden başka bir şey den söz etmiyorlar, oysaki insanlar cinlerle oldugu kadar meleklerle de iç içedir. Meleklerin görevleri sadece günah, savap yazmak değildir. Ücretsiz medyum bakım hizmeti alan insanlar da rastldığım bazı büyü türlerini çözerken dualarla beraber meleklerin de kuvvetli enerjilerinden faydalanıyorum. Melekler her dinde var olan inkar edilemez bir gerçektir.

Cin Nedir

Cinler, tıpkı insanlar gibi belli bir bilinç seviyesine sahip dumansız ateş diye tabir edilen enerji varlıklardır. Cinler alemi birbirinden farklı, karmaşık inançlara sahip bir alemdir. Bazı cinler türlü sebeplerden insanlara musalallat olarak zarar verebildiğinde medyum ücretsiz bakım hizmetleri alan danışanlarımıza bakarken karşılaştığım bu negatif enerjileri tespit ediyorum. Bu ve benzer durumlardan sıkıntı yaşayan danışanlarıma zaman zaman hem bilgilendirme hemde çözüm amaçlı yol gösteriyorum.

Metafizik Nedir

Metafizik, doğaüstü güçleri, olayları inceleyen bir ilimdir. Ben burada metafiziğin görünmeyen varlıklar, boyutlar kısmından bahsedeceğim. Günümüzde pek çok insan metafizik rahatsızlıkların daha tam olarak ne olduğunu anlamadığından kendilerine kapı kapı dolaşıp çok büyük zararlar verebiliyorlar. İnsan madde olduğu kadar enerji bedenlere de sahip bir varlıktır. Çeşitli nedenlerden dolayı eterik bedenle oluşan hasarlar, zihinsel boyutta kendini gösterir, sonraki etapsa tamamen bedensel rahatsızlıklara dönüşmeye başlar. Örneğin, büyü, nazar, musallat gibi kavramlar tamamen metafizik rahatsızlıkların genel isimleridir. Bu tür rahatsızlıklar gizlide olabilen rahatsızlıklardır. Bazı doğal gibi görünen sorunlar manevi bakım zamanlarında net bir şekilde ortaya çıktığından ve insanlarda da bu tür sıkıntılara çok fazla rastladığımdan insanlara fayda sağlamak amacı ile medyum ücretsiz bakım kategorisinde web siteme yer verdim.

Tılsım Nedir

Tılsım, insanların hayatındaki bereketlerin artması, şirinlik toplama diye de bilinen pozitif etkilerin arttırılması, yine aynı şekilde kısmetsizliklerinin giderilmesi içinde tılsım yapılır. Üzerinde nazar olan insanlara da nazarın etkisi tamamen yok edildikten sonra koruyucu tılsımlar yapılır.
Bu tılsımlar bazı metaller başta olmak üzere özel yöntemler ile hazırlanan kağıtlar üzerine de kişilerin adları, anne adları doğum tarihleri ile ortaya çıkcak ebcet hesabı ile esmaül hüsnanın ismine dek geldiği şekilde uygulanır. Kağıt yada gümüş parçalar üzerine medyum ücretsiz bakım hizmeti alındıktan sonra elde edilen en doğru bilgiler ile yapılır. Tılsımlar bazı durumlarda bakır, altın veyahut özel taşlar üzerine de uygulanan bir fizik ötesi metafizik bir yöntemdir.

Paranormal Nedir

Paranormal, gözle görülemediği halde yaşanan olaylara veya açıklanamayan durumlara denir. "Normal dışı", "normal ötesi" anlamına gelen paranormal yeteneği; telepati, psikokinezi gibi daha pek çok psişik durumların açıklanamayan metafizik hadiselerini konu alan bir terim olarak açıklanmaktadır.

Parapsikoloji Nedir Kısaca

Parapsikoloji kısaca; maddenin ötesini, bilinmeyeni, insanda var olan gizli potansiyeli, klasik tıpta görünmeyen ve bilinmeyen ciddi hasarları, eterik enerji bedenlerini, ruhu ve melekleri, enerji varlıkları, nazarı, büyüyü, alternatif tıp yöntemlerini, bioenerjiyi, insan hayatındaki manevi sorunları inceleyen ve bu sorunları çözüme kavuşturmak için kullanılan bir ilimdir. Parapsikoloji, aşağıda ki ismi geçen ülkelerde de bilim olarak kabul edilmiştir.

Dünyanın her yerinde Parapsikoloji merkezleri var. Bu parapsikoloji merkezleri olan ülkelerin başında Rusya , Amerika, Japonya, İngiltere, Çin, Hollanda, Almanya, Fransa, Portekiz, İsviçre bu ilimleri bilimsel olarak inceleyen ülkeler

Dünyada resmi Parapsikoloji labaratuvarları. A.B.D, Almanya, Japonya, İskoçya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş ülkeler Parapsikoloji, Bioenerji gibi konular devlet destekli hastaneler dahil pek çok alanda itibar gören ve insanlık için kullanılan bir ilim ve bilim.

Parapsikolog Cenap Hoca : İnsanlara büyülerden, cinlerden ve nazar tesiri ile gelen her türlü Paranormal sıkıntılar için çözüm sunuyorum. Ayrıca iş, aile yaşantısı ile ilgili sorunlarınız içinde danışabilir, çözümler alabilirsiniz.

Bioenerji Nedir

Bioenerji, İnsan bedenindeki enerji kırılmalarını onarmaya yarıyan bir pozitif enerji yöntemidir. Bioenerji de en çok bilinen en önemli şey insanlarda var olan yedi evrensel enerji merkezi, çakralardır. Bioenerji seansı bu çakralardaki kirli negatif enerji blokajlarını açmayı topraklamayı amaçlayan doğal bir uygulamasıdır.


Her türlü sorununuz için arayabilirsiniz.

Metafizik Uzmanı, Medyum, Parapsikolog, Cenap Hoca manevi ilimler de ve geniş çapta, ledün ilmi ile çok uzun yıllardır kendisine danışan siz değerli danışanlarımızın, sıkıntılarını çözüp, sizleri istenilen sonuçlara ulaştırmak adına, sorunları en hakiki ve gerçek ilimlerle çözmeye devam ediyor.

Metafizik Bioenerji uzmanı Parapsikolog Cenap Hoca için önemli olan her zaman sizlerin gerçekten fayda görmesi. Uzman Parapsikolog medyum Cenap Hoca inancı gereği, metafizik, parapsikoloji, bioenerji, ledün ilmiyle, danışanlarına fayda sağlamayı kendisinden seans alan danışanlarına, manevi bir vazife edindi.

Parapsikolog Cenap Hoca danışanları ile yaptığı çok değerli metafizik ve Bioenerji seanslarının yanına, ilmi ledün bilgisini de katarak, kendisi ile çalışma yapan danışanlarını faydalı ve hayırlı sonuçlara ulaştırıyor.

Medyum Parapsikolog Cenap hoca, yıllardır, adeta danışanlarının çıkmaz sokakta olan metafizik  kökenli manevi sorunlarını çözerek, kimsenin çözemediği sıkıntıları, kendi ilmi yöntemleri ile aldığı ek eğitim ve deneyimlerini de katarak, inkar edilemez bir şekilde çözüme ulaştırıp,  insanların selametine vesile oldu.

 

Büyü Belirtileri / Nazar / Negatif Enerji


Aşağıdaki hallerden en az 10 maddeden dördünü yaşıyorsanız negatif - nazar - maji - büyü tesiri bir enerjinin etkisinde olduğunuz söylenebilir.

1- Nedensiz, ansızın huzursuzluk, endişe hali iç sıkıntı yaşıyorsanız.

2- Hayatınızda tekrar eden sorunları defalarca tekrar tekrar yaşıyorsanız aynı şeyler karşınıza çıkıyorsa ve hayatınız kısır bir döngüde devam ediyorsa.

3- İnsanlar sizinle konuşunca rahatlıyorlarsa ama siz kendinizi huzursuz, sıkıntılı ve kötü hissediyorsanız.

4- En kolay olacak işleriniz bile son anda tersine dönüyorsa hep beklenmedik sorunlar yaşıyorsanız

5- İştahsızlık,uykusuzluk, yada halsizlik sorunlarınız sürekli geçmiyorsa.

6- Ne kadar uğraşsanızda, kısmetsizlik, şansızlık yakanızı bırakmıyorsa.

7- Özellikle bir kişi yada bir kaç insanla aynı ortamı paylaştığınızda yorgunluk, baş ağrısı, sıkıntı gibi duygular yaşıyor ve ortamdan uzaklaşma ihtiyacı istiyorsanız.

8- Uyku halinde sürekli karabasanlarla uğraşıyorsanız, sürekli izlendiğinizi düşünüyor ve nedensiz korkular yaşıyor, etrafınızda geçip giden gölgeler görüyor gibi oluyorsanız.

9- Sürekli kaybebeden siz oluyorsanız ve haklı bile olsanız hakkınızı aramak konusunda kendinizi çaresiz hissediyorsanız.

10- Ne yaparsanız yapın, hayattan tat almıyor ve her işiniz yarım kalıyorsa.


Medyum Ücretsiz Bakım ve Büyü

Büyü, insan iradesine aklına ve kalbine tesir altında bırakmak için yapılan bir işlemdir. Medyum ücretsiz bakım hizmetinin amacı bu tür tesirleri tespit ederek çözüm oluşturabilecek bilgi, yardım ve desteği sağlayabilmektir.

Medyum Ücretsiz Bakım ve Nazar

Nazar gözle, bakışla, sözle tesir eden olumsuz olaylara sebebiyet veren bir negatif tesir biçimidir. Medyum ücretsiz bakım hizmetinin amacı böyle olumsuz tesirleri sadece görüp tespit ederek söylemek değil aynı zamanda nazar denilen negatif enerjinin de vücuttan, mekandan atılmasını sağlamak için çalışmalar yapmak, yol göstermek ve bilgilendirmektir.