Cinler

  Cinlerle ilgili pek çok bilgi Kuran’da verilmektedir. Buna rağmen cinlere yoktur yada bu enerji varlıklara küçük mikroplar cinlerdir demek çok yüzeysel, yanıltıcı ve inkara sevk eden hileli bir yaklaşımdır. Cinlerin hayatımız da hiçbir etkisi yoktur demekse kara cehalettir.

  Şunu hiç unutmamak gerekir ki şeytan ve şeytan sıfatıyla adlandırılan görünmeyen enerji varlıkların tamamı cinlerdir. Buna göre artık cinlerin insanlar üzerin de bir etkisi yoktur demek sahtekar bir yaklaşımdır.

  Kuran’ı Kerim’in birçok yerinde şeytanın insanoğluna olan düşmanlığı vahiy edilmiştir. Şeytan açıkça ben insanoğlu ile uğraşacağım, onları saptıracağım bir çoğunu sana yönelmiş ibadet eder halde bulamayacaksın diyerek Allah’ın huzurunda isyan etmiştir.

  İblis Şeytan cinlerin atası olduğuna göre kafir cinlerin insanlarla uğraşması çok olası bir gerçektir. Bu gerçeği sağa çevirip, sola çevirip görmezden gelmeye ve inkar etmeye çalışmak hiçbir vicdanlı ilim adamının yapabileceği bir iş değildir.

  Cinlerin kafir olanları insanları kendilerine düşman ve rakip görmektedirler ve insanlara türlü yollar deneyerek musallat olmaya çalışmaktadırlar. İnsanların enerjilerini zayıflatıp çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabilirler. Toplumun düzen ve huzurunu bozarak görev yapan şeytan ve iblis dediğimiz varlıklarda cinlerden ve düşmüş meleklerden oluşmaktadır. Daha fazla güç kazanan şeytani cinler nesilden nesile geçerek musallat olurlar. Onların kendi aralarında dahi çok büyük mücadele ve yarışları vardır. Düşük seviyedeki şeytani cinler lider olabilmek için yeryüzünde bozgunculuk çıkartırlar. O halde şeytan olan cinlere ve şeytan olan insanlara karşı korunmak bizlere farz kılınmıştır. Büyü, musallat vakalarında hep bu şeytani enerji varlıklar rol oynarlar. Kişilere musallat olarak akli, fiziksel, maddi çok büyük kayıplar verdirebilirler. Böyle durumlarda gereken müdahale yapılmadığında vakit kaybı ile beraber daha vahim sonuçlarla karşılaşıldığı defalarca görülmüştür. Mutlaka o enerji varlıkların güçlü karşı bir ilimle vücuttan ve mekandan çıkarılması gerekli bir zorunluluktur.

  Cin Hakkında


  Cinler çeşitlidir. İnsanların aralarında bulunan kinetik enerji kullanabilen görünür para-normal olaylar yapan cinlere, AMMAR denir.  Allah’ın yasalarına aykırı işler yapan, insanlara musallat olanlara ŞEYTAN  denir.  Çocukları rahatsız eden sübyan cinlerine ERVAH denir. Şeytanın askeri olan şeytan taraftarı cinlere İFRİT ismi verilir.

  İnsanlara vesvese verip fısıldayan cinlere VESVESECİ cin denir. Cinlerin çoğu insanları etkiler. Cinlerin İyiliğe hizmet edenleri de var. Bu tür cinler büyü bozmak, insanlık için faydalı bilgiler almak, ya da Allah’ın rızasını kazanmak için bazı seçkin insanlarla ( Takvadan Haberdar ) iletişime geçerler. Bu tür insanlar günümüzde pek az kaldılar.

  Rahmaniler her bakımcı yada medyumla iletişime geçmezler . Onlar farklı frekanslarda titreşen varlıklar gurubudur kısacası kendi içinde Kuran’i  ifade  ile dilim dilim yollar olmuş  durumdalar.

  Cinlerin kafir olanları insanları kendilerine rakip görmektedirler ve insanlara türlü yolları deneyerek musallat olmaya çalışmaktadırlar. İnsanların enerjilerini emip hastalandırıp veyahut toplumun düzen ve huzurunu bozmak için görev yaparlar. Bu bir gerçektir. O halde şeytan olan cinlere ve şeytan olan insanlara karşı korunmak bizlere farz kılınmıştır.

  Cin musallatı gibi durumlarda kişiler kendi olanakları ve bilgileri ile kendilerini bu durumdan kurtaramadıklarında benimle iletişime geçerek manevi metafizik çalışmalarıma dahil olabilmekteler.

  Allah'ın izni ile cin musallatından kurtulmak için aldığım sonuçlarım kesindir.

  Bu konuda detaylı bilgi almak için iletişim numaralarından hiç çekinmeden arayabilirsiniz.