İhtiyaç Duyulan Tüm Konular İçin...

Sorunlarınızın çözümü için buradayım. Paranormal İlimler Uzmanı, Medyum, Metafizikçi, Bioenerjist Uzman, Parapsikolog Cenap Hoca

Bakım Nedir

Bakım yapmak sorunları çözmek için başvurulan ilk yöntemdir. Bakım yapılan kişide, bakım esnasında görünen metafizik sorunlar tespit edilir. Bu sorunları tespit etmek sadece teşhistir. Örneğin : Nazar, büyü, musallat, yada başka sorunlar var mı yok mu bu bakım esnasında yapılan tespitler sonucu ortaya çıkmaktadır.

Medyum Ücretsiz Bakım ve Büyü

Büyü, insan iradesine aklına ve kalbine tesir altında bırakmak için yapılan bir işlemdir. Medyum ücretsiz bakım hizmetinin amacı bu tür tesirleri tespit ederek çözüm oluşturabilecek bilgi, yardım ve desteği sağlayabilmektir.

Medyum Ücretsiz Bakım ve Nazar

Nazar gözle, bakışla, sözle tesir eden olumsuz olaylara sebebiyet veren bir negatif tesir biçimidir. Medyum ücretsiz bakım hizmetinin amacı böyle olumsuz tesirleri sadece görüp tespit ederek söylemek değil aynı zamanda nazar denilen negatif enerjinin de vücuttan, mekandan atılmasını sağlamak için çalışmalar yapmak, yol göstermek ve bilgilendirmektir.

Nazar Nedir Kısaca

Nazar “psikokinezi” diye de bilinen, metapsişik, paranormal yani insanın normal denilen fiziki sınırlarını aşan his, duygu, düşünce ve davranışlarının olumsuz zihinsel tesirden başlayan, fiziksel boyuta kadar ulaşan olaylardan biri olarak kabul edilir. Dolayısıyla mahiyeti tam olarak negatif enerji tesiri olan nazar, zihinsel, enerjetik ve fiziksel çöküntülere sebebiyet veren bir olgudur. “İnsan gözünden çıkan ışınların, dikkatle ve kıskançlıkla bakış esnasında yoğunluk kazanması ve bu yoğun negatif ışınların karşı organizmanın atomlarına kadar tesir etmesi nazardır. Parapsikoloji ile uğraşan gelişmiş ülkelerin bilim adamları, nazarı bilimsel açıdan incelemeye değer görerek, nazarı ispatlamışlardır. Nazarın asıl kaynağı haset duygusudur. Bu duyguda düşmanlık, kin nefret, intikam hakimdir. Nazarlıkların nazarı kovma yada iyileştirme etkileri yoktur.

Parapsikoloji Kısaca

Parapsikoloji kısaca; maddenin ötesini, bilinmeyeni, insanda var olan gizli potansiyeli, klasik tıpta görünmeyen ve bilinmeyen ciddi hasarları, eterik enerji bedenlerini, ruhu ve melekleri, enerji varlıkları, nazarı, büyüyü, alternatif tıp yöntemlerini, bioenerjiyi, insan hayatındaki manevi sorunları inceleyen ve bu sorunları çözüme kavuşturmak için kullanılan bir ilimdir. Aşağıda ki ismi geçen ülkelerde de bilim olarak kabul edilmiştir.

Dünyanın her yerinde Parapsikoloji merkezleri var. Bu parapsikoloji merkezleri olan ülkelerin başında Rusya , Amerika, Japonya, İngiltere, Çin, Hollanda, Almanya, Fransa, Portekiz, İsviçre bu ilimleri bilimsel olarak inceleyen ülkeler

Dünyada resmi Parapsikoloji labaratuvarları. A.B.D, Almanya, Japonya, İskoçya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş ülkeler Parapsikoloji, Bioenerji gibi konular devlet destekli hastaneler dahil pek çok alanda itibar gören ve insanlık için kullanılan bir ilim ve bilim.

Parapsikolog Cenap Hoca : İnsanlara büyülerden, cinlerden ve nazar tesiri ile gelen her türlü Paranormal sıkıntılar için çözüm sunuyorum. Ayrıca iş, aile yaşantısı ile ilgili sorunlarınız içinde danışabilir, çözümler alabilirsiniz.

Bioenerji Nedir

Bioenerji, İnsan bedenindeki enerji kırılmalarını onarmaya yarıyan bir pozitif enerji yöntemidir. Bioenerji de en çok bilinen en önemli şey yedi salgı bezi ve bu yedi salgı bezinin yaydığı enerji frekansları olan çakralardır. Bioenerji bu çakralardaki kirli negatif enerji blokajlarını açmayı topraklamayı amaçlayan doğal bir alternatif yardımcı tıp uygulamasıdır.


Her türlü sorununuz için arayabilirsiniz.

Metafizik Uzmanı, Medyum, Parapsikolog, Cenap Hoca manevi ilimler de ve geniş çapta, ledün ilmi ile çok uzun yıllardır kendisine danışan siz değerli danışanlarımızın, sıkıntılarını çözüp, sizleri istenilen sonuçlara ulaştırmak adına, sorunları en hakiki ve gerçek ilimlerle çözmeye devam ediyor.

Metafizik Bioenerji uzmanı Parapsikolog Cenap Hoca için önemli olan her zaman sizlerin gerçekten fayda görmesi. Uzman Parapsikolog medyum Cenap Hoca inancı gereği, metafizik, parapsikoloji, bioenerji, ledün ilmiyle, danışanlarına fayda sağlamayı kendisinden seans alan danışanlarına, manevi bir vazife edindi.

Parapsikolog Cenap Hoca danışanları ile yaptığı çok değerli metafizik ve Bioenerji seanslarının yanına, ilmi ledün bilgisini de katarak, kendisi ile çalışma yapan danışanlarını faydalı ve hayırlı sonuçlara ulaştırıyor.

Medyum Parapsikolog Cenap hoca, yıllardır, adeta danışanlarının çıkmaz sokakta olan metafizik  kökenli manevi sorunlarını çözerek, kimsenin çözemediği sıkıntıları, kendi ilmi yöntemleri ile aldığı ek eğitim ve deneyimlerini de katarak, inkar edilemez bir şekilde çözüme ulaştırıp,  insanların selametine vesile oldu.

 

Büyü Belirtileri / Nazar / Negatif Enerji


Aşağıdaki hallerden en az 10 maddeden dördünü yaşıyorsanız negatif - nazar - maji - büyü tesiri bir enerjinin etkisinde olduğunuz söylenebilir.

1- Nedensiz, ansızın huzursuzluk, endişe hali iç sıkıntı yaşıyorsanız.

2- Hayatınızda tekrar eden sorunları defalarca tekrar tekrar yaşıyorsanız aynı şeyler karşınıza çıkıyorsa ve hayatınız kısır bir döngüde devam ediyorsa.

3- İnsanlar sizinle konuşunca rahatlıyorlarsa ama siz kendinizi huzursuz, sıkıntılı ve kötü hissediyorsanız.

4- En kolay olacak işleriniz bile son anda tersine dönüyorsa hep beklenmedik sorunlar yaşıyorsanız

5- İştahsızlık,uykusuzluk, yada halsizlik sorunlarınız sürekli geçmiyorsa.

6- Ne kadar uğraşsanızda, kısmetsizlik, şansızlık yakanızı bırakmıyorsa.

7- Özellikle bir kişi yada bir kaç insanla aynı ortamı paylaştığınızda yorgunluk, baş ağrısı, sıkıntı gibi duygular yaşıyor ve ortamdan uzaklaşma ihtiyacı istiyorsanız.

8- Uyku halinde sürekli karabasanlarla uğraşıyorsanız, sürekli izlendiğinizi düşünüyor ve nedensiz korkular yaşıyor, etrafınızda geçip giden gölgeler görüyor gibi oluyorsanız.

9- Sürekli kaybebeden siz oluyorsanız ve haklı bile olsanız hakkınızı aramak konusunda kendinizi çaresiz hissediyorsanız.

10- Ne yaparsanız yapın, hayattan tat almıyor ve her işiniz yarım kalıyorsa.